ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej natąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie Placu Wolności, ul. Konopnickiej, ul. Bączkowskiego (od ul. Mickiewicza do Pl. Wolności) i ul. Nadobrzańskiej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

W dniu 26.03. (wtorek) Spółka przystapiła do montażu nakładek na wodomierzach na ul. Poznańskiej.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociagowej w dniu 27.03 (środa) w godz. 08:00- 12:00 nastąpi przerwa  w  dostawie wody w rejonie ulicy Nadobrzańskiej, Wałów Żegockiego i ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do mostu.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zastniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w  związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.03. br. w godz. 10:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie os. Jagiellońskiego. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu  może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą  sytuację przepraszamy.

 
 
 
 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że z powodu czyszczenia sieci wodociągowej nastąpi  przerwa w  dostawie wody w nocy z 13/14 i 14/15 marca (środa/ czwartek i czwartek/piątek) w godz. 22:00 - 06:00 w rejonie ulic: Strzelecka, Targowa, Szewska, Szczepanowskiego, Rzemieślnicza, Wrocławska, Kościelna, Rynek, Pl. Niezłomnych.
Jednocześnie infomujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.