ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

 

 

 

Z powodu awarii sieci wodociągowej w ul. 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej nastąpi zamknięcie dopływu wody w rejonie osiedla Piastowskiego od godziny 9.00 do godziny około 14.00. Ponowne przywrócenie dopływu wody nastąpi natychmiast po usunięciu awarii. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i jednocześnie informujemy iż po ponownym przywróceniu wody może nastąpić jej czasowe pogorszenie jakości.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z czyszczeniem magistrali wody surowej w godzinach wczesno porannych w dniu 06.12.2018 r. może nastąpić spadek ciśnienia wody oraz czasowe pogorszenie jej jakości. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp.z o.o. informuje, iż w wyniku prac prowadzonych na przejeździe kolejowym nastąpiło zamknięcie wody na ul. Młyńskiej, Kurpińskiego i Dworcowej. Przewidywany czas usunięcia awarii to ok 1 godz. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Wodociągi Kościańskie Sp.z o.o. informują, iż w dniu 30.11 (piątek) w godz. 16.00-20.00 z powodu prac prowadzonych na przejeździe kolejowym nastąpi zamknięcie wody na ul. Kurpińskiego, Dworcowej, Młyńskiej (od ronda do przejazdu kolejowego). Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Jednoczesnie informujemy, iż po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. 

Zamknięcie wody w rejonie Plac Wolności, Nadobrzańska, Konopnickiej. Usunięcie awarii potrwa około 2 godziny. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.