ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w  związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.03. br. w godz. 10:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie os. Jagiellońskiego. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu  może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą  sytuację przepraszamy.

 
 
 
 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że z powodu czyszczenia sieci wodociągowej nastąpi  przerwa w  dostawie wody w nocy z 13/14 i 14/15 marca (środa/ czwartek i czwartek/piątek) w godz. 22:00 - 06:00 w rejonie ulic: Strzelecka, Targowa, Szewska, Szczepanowskiego, Rzemieślnicza, Wrocławska, Kościelna, Rynek, Pl. Niezłomnych.
Jednocześnie infomujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. uprzejmie informują o przerwie w dostawie wody w  nocy z 06/07 i 07/08 marca br. (środa/czwartek i czwartek/piątek) w godz. 22:00 - 06:00 w rejonie ulic: Nadobrzańska, Wyszyńskiego, Szpitalna, Wodna, Masztalerza, Garbarska, Wały Żegockiego z uwagi na czyszczenie sieci wodociągowej. 
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w  związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 05.03.19 r. (wtorek) w godz. 08:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Strzelecka, Szewska, Targowa, Pl. Niezłomnych, Szczepanowskiego, Rzemieślnicza, Rynek, Wrocławska, Szpitalna, Kościelna. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 
 
 
 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej  w dniu 27.02.2019 r. (środa) w godz. 08.00-11.00 nastąpi przerwa w  dostawie wody w rejonie ulic: Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Kopernika, Niemcewicza, Chociszewskiego, Kołłątaja i Wyspiańskiego.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.