ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Duża awaria wodociągu w ulicy Północnej. Wody nie będzie tylko przy ulicy Północnej na odcinku od Chłapowskiego do wiaduktu. Z powodu pęknięcia rury doszło do spadku ciśnienia prosimy o cierpliwość. Po zamknięciu zasuw sytuacja wróci do normy. Zasuwy zamknięte przystępujemy do odkopania awarii. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z pracami przy budowie tunelu w ul. Młyńskiej w nocy  z 16/17 listopada (piątek/sobota) w godz. 22.00 - 06.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w obrębie ulic: Dworcowa, Nacławska, Śmigielska, Wielichowska, os. Piastowskie, os. Jagiellońskie i ulice przyległe.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o.  informują, iż w dniu 14.11.2018 r. (środa) w godz. 08.00 - 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Poznańskiej (nr parzyste) i ul. Czempińskiej z uwagi na planowaną wymianę przyłączy wodociągowych.

Jednoczesnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakaości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. infromują, iż w dniu 09.11. (piątek) w godz. 08.00-09.00 nastąpi zamknięcie wody na ww. ulicach z uwagi na prace na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Informujemy, że w najbliższy piątek (09 listopada) laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. bedzie nieczynne z uwagi na wyjazd pracowników na szkolenie.