ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o.  informują, iż w dniu 14.11.2018 r. (środa) w godz. 08.00 - 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Poznańskiej (nr parzyste) i ul. Czempińskiej z uwagi na planowaną wymianę przyłączy wodociągowych.

Jednoczesnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakaości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. infromują, iż w dniu 09.11. (piątek) w godz. 08.00-09.00 nastąpi zamknięcie wody na ww. ulicach z uwagi na prace na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Informujemy, że w najbliższy piątek (09 listopada) laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. bedzie nieczynne z uwagi na wyjazd pracowników na szkolenie. 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpiło zamknięcie wody na ul. Śmigielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej  do ronda przy ul. Surzyńskiego. Aktualnie trwa usuwanie awarii.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż nastapiło zamknięcie wody w rejonie szpitala tj. ul. Wodna, Masztalerza, Garbarska, Szpitalna. Awaria powstała w  wyniku prac firmy zewnętrznej na terenie szpitala. Aktualnie trwa usuwanie awarii.

Informujemy, że po włączeniu wody może nastąpić czasowe pogorszenie jej jakości. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.