ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z niezbędnymi pracami na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody na os. Jagiellońskim (nr  20 - 22 i 27 - 32). Jednocześnie infomujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.   Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z niezbędnymi pracami na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody na os. Jagiellońskim (część pomiędzy ul. Śmigielską a ul. Wielichowską). Jednocześnie infomujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują ,iż  w związku z  pracami na sieci wodociągowej w dniu 30.01.2019 r. (środa) w godz.  11.00 - 14.00 w rejonie ul. Śmigielskiej (od torów do stacji Orlen) oraz ul. Kochanowskiego nastąpi przerwa w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w  związku z awarią na sieci wodociągowej dziś (piątek 18.01.) w godz. 09.00-10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Pszenna, Polna, Krańcowa, Górna, Zielona, Baraniaka, Żwirki i Wigury i Wschodnia. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu  może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (czwartek 17.01.) od godz. 08.00 do odwołania w związku  z awarią  na sieci wodociągowej  nastapiło zamknięcie wody w ul. Nacławskiej (odcinek pomiędzy ul. Okrężną a ul. Wyzwolenia) Jednocześnie informujemy, że zmiana przepływu kierunku wody może spowodować  czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.