ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (piątek) od godz. 11.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na osiedlu przy ul. Szkolnej (budynki od nr 20 do 37) spowodowana awarią na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 08.01.2019 r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Przemysłowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w dniu 19.12 (środa) w godz. 08.00-13.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ww. ulicach. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody.

Z powodu awarii sieci wodociągowej w ul. 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej nastąpi zamknięcie dopływu wody w rejonie osiedla Piastowskiego od godziny 9.00 do godziny około 14.00. Ponowne przywrócenie dopływu wody nastąpi natychmiast po usunięciu awarii. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i jednocześnie informujemy iż po ponownym przywróceniu wody może nastąpić jej czasowe pogorszenie jakości.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z czyszczeniem magistrali wody surowej w godzinach wczesno porannych w dniu 06.12.2018 r. może nastąpić spadek ciśnienia wody oraz czasowe pogorszenie jej jakości. Za powstałe niedogodności przepraszamy.