ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że dnia 26.04.2019 r. (piątek) w godz. 11.00 - 14.00 w celu przeprowadzenia niezbędnych prac nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Gryczanej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. uprzejmie informują, iż w kolejne wtorki:

- 16 kwietnia,

- 23 kwietnia,

- 30 kwietnia,

kasa Spółki przy ul. Czempińskiej 2 będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w nocy  z 12/13 kwietnia (piątek/sobota) w godz. 22:00-06:00 na ulicy Bączkowskiego (od ul. Mickiewicza do Skweru Krimpen) oraz na ul. Polnej w Kiełczewie (za mostem)nastąpi przerwa w dostwie wody z uwagi na czyszczenie sieci wodociągowej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 10.04. (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 08.00 - 14.00 na ul. 2 Października, ul. Piaskowej i blokach do niej przyległych.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu  może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zastniałą sytuację przepraszamy.

„Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.”, informują że w związku z pracami na  sieci wodociągowej dnia 08.04.2019 r. (poniedziałek) w godz. od 11:00 do 14:00 w ulicy Składowej nastąpi przerwa w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.