ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na przyłączu wodociągowym w dniu dzisiejszym nastapi przerwa w dostawie wody do bydynku nr 8-9 na os. Sikorskiego w godz. 10.30-12.30. Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 05.04 (piątek) kasa Spółki przy ul. Czempińskiej 2 będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej natąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie Placu Wolności, ul. Konopnickiej, ul. Bączkowskiego (od ul. Mickiewicza do Pl. Wolności) i ul. Nadobrzańskiej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

W dniu 26.03. (wtorek) Spółka przystapiła do montażu nakładek na wodomierzach na ul. Poznańskiej.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociagowej w dniu 27.03 (środa) w godz. 08:00- 12:00 nastąpi przerwa  w  dostawie wody w rejonie ulicy Nadobrzańskiej, Wałów Żegockiego i ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do mostu.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zastniałą sytuację przepraszamy.