Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Rozmiar tekstu:

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


 

Z dniem 1 czerwca br. Spółka wznawia bezpośrednią obsługę Klientów z zachowaniem środków ostrożności tj. dezynfekcja rąk przed wejściem do biura, obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeden klient  przebywający w biurze.  Zapraszamy w godzinach 07.00 – 15.00, przy czym Kasa Spółki  czynna będzie 1 dzień w tygodniu – w piątki w godzinach 7.00 – 14.00.

 


 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.

 


ZAWIADOMIENIA

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że jutro (piątek 17.04.2020 r.) w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej w godzinach 08.00 - 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Chociszewskiego, Wyspiańskiego, Kołłątaja i Niemcewicza.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpiła (14 kwietnia godz. 14.20) przerwa w dostawie wody dla części nieruchomości położonych na ul. Sierakowskiego i dla miejscowości Sierakowo.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż jutro (wtorek) 07.04.2020 r. w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 08.00 -12.00 w ul. Kruszewskiego i Zacisze.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii powstałej podczas pracy firmy zewnętrznej na sieci wodociągowej nastąpiła (czwartek 02.04.2020 r.) przerwa w dostawie wody dla części nieruchomości położonych przy ul. Niemcewicza.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Rozmiar tekstu:

W związku z awarią na sieci wodociągowej (piątek 20.03.2020 r. godz. 15.00) nastąpiła przerwa w dostawie wody w ulicach: Wyzwolenia, Rezerwy Skautowej, Orląt Polskich, Wojska Polskiego, Stamma, Zawadzkiego i Armii Krajowej.
Informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy