ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Dotyczy postępowania pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 5/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta  Cons Control System ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk została złożona jako jedyna i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ. Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 38/ZO/2019 na wykonanie robót dekarskich na zbiorniku nr 2, hali filtrów
oraz na budynku magazynowym najkorzystniejszą ofer złożyła firma Usługi BRT Jacek Tobolski Psarskie ul. Al. Platanowa 4, 63-100 Śrem.
Pozostałe złożone oferty:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz ul. Modrzewiowa 14, Palędzie
2. P.H.U. Eugeniusz Szczerbal ul.Podgórna 14, Kościan

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 33/ZO/2019 na wykonywanie bezwykopowego remontu - wzmacnianiu studni betonowych kanalizacyjnych w sytuacjach awaryjnych jako jedyna wpłynęła oferta firmy Cons Control Marcin Kupiec.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 32/ZO/2019 na świadczenie usług telefoii komórkowej w ramach wspólnego konta obejmującego wszystkie numery abonenckie wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych najkorzytsniejszą ofertę złożył T-Mobile S.A.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
- Orange Polska S.A.
- Polkomtel Sp. z o.o.
- Telestrada S.A.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 31/ZO/2019 na regenerację 4 otworów studziennych na ujęciach wód podziemnych najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Studniarski Janusz Frukacz.

Druga oferta została złożona przez Przedsiebiorstwo Wiertnicze Piotr Smoleński.