ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 52/ZO/2019 na dostawę i montaż nowego kotła gazowego 2-funcyjnego na SUW Jesionowa
jako jedyna została złożona oferta przez INSTALEXPERT s.c. Kościan.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 46/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy AGREGATY PEX-POOL PLUS z Dębicy.

Pozostałe złożone oferty:

1. Elektro Serwis Pociasek Witold, Brzeźnica

2. Elektro Instal Damian Stasiak, Poznań

3. Cagen Sp. z o.o. Wysogotowo.

Działając zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej 30 000 euro zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Black Water Energia Sp. z o.o. z Gdańska. Wykonawca nie uzupełnił oferty o brakujący dokument w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 43/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę złoża dla dwóch filtrów na SUW ŁAZIENKI w Kościanie najkorzystniejsza oferta wpłynęła od DYNAMIK FILTR Nicoń i Wspólnicy S.J.

Druga oferta została złożona przez ACES S.A. z Gdyni.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 42/ZO/2019 na sprzedaż dostawę i rozładunek rur i armatury najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Firmy HAŁAS Krzysztof Hałas z Leszna.
Druga oferta została złożona przez PUMEX S.C. Ostrów Wlkp.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 44/ZO/2019 na sprzedaż dostawę i rozładunek PIX-u 113 najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy P.P.H.U. Węglo Stal Waldemar Biskupek z Gliwic.
Druga oferta została złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle.