Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 30/ZO/2020 na wykonanie regeneracji dwóch studni głębinowych została wybrana oferta złożona przez Zakład Studniarski Janusz Frukacz ul. Wólczańska 56, 16-424 Filipów.

Druga oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wiertnicze Paweł Smoleński ul. Mickiewicza 7, 63-100 Śrem.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 29/ZO/2020 na wykonanie kalendarzy na 2021 rok jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Przedsiebiorstwo Wydawniczo-Usługowe TĘCZA Dariusz Borowski ul. Gostyńska 41, 64-000 Kościan i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

Dotyczy postępowania pn.: ”Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych bezwykopowego remontu, wzmacniania studni betonowych kanalizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego”.

 

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 8/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 6/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych, jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.

Działając zgodnie z § 31  ust 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż unieważniamy postepowanie nr 7/ZP/2020 pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych bezwykopowego remontu, wzmacniania studni betonowych kanalizacyjnych w trybie awaryjnym wskazanych przez Zamawiającego.

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.