UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej i ochronnej wybrano
ofertę złożoną przez KORMEX Arleta Urbaniak-Konieczna, Robert Konieczny Sp. J. ul. Poznańska 108, 64-000 Kościan.
Druga oferta złożona przez UNI-FORM Jacek Dzianachowski ul. Kostki Napierskiego 15A, 02-847 Warszawa została odrzucona.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na utrzymanie stałej sprawności oraz konserwację i naprawę
stacji transformatorowych najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Elektryczny Energo Robert Sobierajewicz Stare Oborzyska ul. Polna 11.


Druga oferta została złożona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Enerkon Andrzej Foremski, Marcin Foremski ul. Marciniaka 33,
64-000 Kościan

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na wykonywanie przewiertów sterowanych najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Budnet Waldemar Illmann Janikowo ul. Gnieźnieńska 23, 62-006 Kobylica.
   Pozostałe oferty zostały złożone przez:
   - P.H.U. Przewierty Sterowane NOWI Robert Pujanek Łyskowo3/1, 89-520 Gostycyn
   - Firmę Handlowo-Usługową Marek Grzegorzewski Tworzenice 15, 64-130 Rydzyna
   - Zakład Usługowo-Handlowy Womar Wojciech Krawczyk ul. Żeglarska 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
   - RUTEX Grzegorz Ruta Kudrowice 28A, 95-200 Pabianice
   - MIMATECH Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Oferta złożona przez firmę Przewierty Sterowane Szymon Borecki ul. Czereśniowa 17, 86-065 Łochów została odrzucona.

Zawiadomienie o wyborze ofert na flokulanty - zobacz

Dotyczy postępowania pn.: Bezgotówkowa sprzedaż paliwa na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 2/ZP/2021 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone trzy oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę P.H.U. MATUZ Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 9, 64-000 Kościan i otrzymała 100 pkt  według kryterium oceny określonym w SIWZ.

Pozostałe złożone oferty:

1. Krzysztof Antczak Z.T.U.H. Sp. J. Sierakowo ul. Długa 41, 64-000 Kościan – 97,68 pkt.

2. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa      –  90,16 pkt.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 22.12.2020 r.