ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 17/ZO/2019 na rozbidowę systemu sterowania i nadzoru SCADA
istniejącego systemu sterowania pompami głębinowymi SUW ŁAZIENKI z poziomu SUW Jesionowa jako jedyna wpłynęła oferta złożona
przez POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp. K. Poznań.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 2/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  oferta nr 2 złożona przez FU STAGER Grzegorz Stachowiak Sarbinowo 26/2, 64-125 Poniec została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 04.02.2019 r.

Pozostałe złożone oferty oraz ilość otrzymanych punktów w każdym z zadań:

- oferta nr 3 - Usługi Ogólnobudowlane i Wodno Kanalizacyjne R. Kornosz ul. Mieszka I 8,   62-050 Mosina                         

   zadanie nr 1 – 66,29 pkt.                         

   zadanie nr 2 – 58,34 pkt.                         

   zadanie nr 3 – 54,04 pkt.

- oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD J. Marciniak   ul. Fl. Marciniaka 8, 64-020

Czempiń                         

   zadanie nr 1 – 83,33 pkt.                          

   zadanie nr 2 – 94,74 pkt.                          

   zadanie nr 3 – 76,09 pkt.

Jednocześnie zamawiający informuje iż działając zgodnie z § 25  4 w/w regulaminu odrzuca ofertę firmy Future Constructions Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 14/3, 60-576 Poznań. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 15/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę zbiornika
oraz wykonanie przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Stacji Uzdatniania Wody ŁAZIENKI  w Kościanie jako jedyna

wpłynęła oferta złozona przez HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. Leszno.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 16/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę i rozładunek rur i armatury najkorzystniejszą złożyła firma HTI BP Poznań.

Pozostałe złożone oferty zostały złożone przez: Firmę Hałas Leszno, Przedsiębiorstwo Kompetencji Realizacji Inwestycji WOD-BALL Sp. z o.o.Poznań oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe RAKAPOL Poznań.

Postępowanie nr 2/ZP/JRP/2018 pn. Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy. - zobacz