ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Dotyczy postępowania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze w rejonie ul. Północnej w Kościanie.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 4/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń   została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 23.04.2019 r.

Druga oferta została złożona przez BAKOS Sp. z o.o. ul. Poznańska 92, 62-040 Puszczykowo i otrzymała 90,37 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 29/ZO/2019 na wykonanie z laminatów TWS dwuczęściowego przykrycia zbiornika piaskownika na Oczyszczalni  Ścieków w Kościanie (64-000) przy ul. Kanałowej 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
LAMINOMET S.C. ul. Solna 1, 62-650 Kłodawa.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 25/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę analizatora chloru wolnego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HACH LANGE Wrocław.

Druga oferta została złożona przez GREMES z Bolesławca.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 24/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę i rozładunek studni betonowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. K. Rawicz

Pozostałe oferty zostały złożone przez:

1. HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. K Poznań

2. Firma Hałas Leszno

Zamawiający odrzucił ofertę formy Cetel Serwis Sp. z o.o. Głuchowo. Treść złożonej oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 23/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę i rozładunek rur i armatury najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma HAŁAS Leszno.

Pozostałe oferty zostały złożone przez:

1. EKO-TERM Szczodre

2. Cetel Serwis Sp. z o.o. Głuchowo

3. PPH RAKAPOL Sp.z o.o. Poznań

4. HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. K. Poznań