ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 32/ZO/2019 na świadczenie usług telefoii komórkowej w ramach wspólnego konta obejmującego wszystkie numery abonenckie wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych najkorzytsniejszą ofertę złożył T-Mobile S.A.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
- Orange Polska S.A.
- Polkomtel Sp. z o.o.
- Telestrada S.A.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 31/ZO/2019 na regenerację 4 otworów studziennych na ujęciach wód podziemnych najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Studniarski Janusz Frukacz.

Druga oferta została złożona przez Przedsiebiorstwo Wiertnicze Piotr Smoleński.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 26/ZO/2019 na dostawę wody do picia najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. SEKWIM BIS Waldemar Sekuła Kościan.

Druga oferta została złożona przez CD Partner Sp. z o.o. Poznań.

Dotyczy postępowania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze w rejonie ul. Północnej w Kościanie.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 4/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń   została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 23.04.2019 r.

Druga oferta została złożona przez BAKOS Sp. z o.o. ul. Poznańska 92, 62-040 Puszczykowo i otrzymała 90,37 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 29/ZO/2019 na wykonanie z laminatów TWS dwuczęściowego przykrycia zbiornika piaskownika na Oczyszczalni  Ścieków w Kościanie (64-000) przy ul. Kanałowej 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
LAMINOMET S.C. ul. Solna 1, 62-650 Kłodawa.