ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż jutro ( wtorek 15.01) w godz. 11.00 - 14.00 w celu przeprowadzenia niezbędnych prac nastąpi przerwa w  dostawie wody w rejonie ul. Torowej i ul. Krzywej.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociagi Kościańskie s.p.z o.o informują ,iż nastąpiło zamknięcie wody z powodu awarii wodociągowej.Aktualnie trwa usuwanie awarii. Informujemy, że po włączeniu wody może nastąpic pogorszenie jej jakości.Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (piątek) od godz. 11.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na osiedlu przy ul. Szkolnej (budynki od nr 20 do 37) spowodowana awarią na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 08.01.2019 r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Przemysłowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w dniu 19.12 (środa) w godz. 08.00-13.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ww. ulicach. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody.