Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.

 


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że jutro 03.03.2020 r. (wtorek) w godz. 08.00 - 13.00 w związku z wykonaniem niezbędnych prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Kruszewskiego, Ciszaka, Czajki, Richtera, Bednarkiewicza, Bojanowskiego.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody obejmuje ulice: Piłsudskiego (od ul. św. Ducha do świateł), Marcinkowskiego (od nr 40 do ul. Grodziskiej), Gostyńska (od świateł do torów), ul. Czempińska (od nr 1 do nr 14), Grodziska, Narutowicza, Poznańska, Podgórna, Piastowska, Półwiejska, Żółtowskiego, Szymborskiej, Gryczana, Wiatraczna, Wichrowa, Żarnowa, Jęczmienna, całe Kiełczewo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu  21.02.2020 r.  w związku z awarią  na sieci wodociągowej nastąpi zamkniecie wody do usunięcia awarii na ulicach: Pileckiego,Gostyńskiej,Narutowicza,Grodziskiej Marcinkowskiego,Piłsudskiego,Poznańska oraz Kiełczewo do ronda . Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 20 lutego br. (czwartek) kasa Spółki przy ul. Czempińskiej 2 będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w nocy od 24 do 29 lutego w godz. 22.00 - 06.00 planowane jest czyszczenie sieci wodociągowej w związku z czym nastąpią czasowe przerwy w dostawie wody w rejonie os. Konstytucji 3 Maja, os. Ogrody, ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa oraz ul. Poznańska nr 110-134 i ul. Czempińska nr 11-33.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.