ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpiło zamknięcie wody na ul. Śmigielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej  do ronda przy ul. Surzyńskiego. Aktualnie trwa usuwanie awarii.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż nastapiło zamknięcie wody w rejonie szpitala tj. ul. Wodna, Masztalerza, Garbarska, Szpitalna. Awaria powstała w  wyniku prac firmy zewnętrznej na terenie szpitala. Aktualnie trwa usuwanie awarii.

Informujemy, że po włączeniu wody może nastąpić czasowe pogorszenie jej jakości. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z remontem sieci w ul. Sądowej w dniu 08.11.18 r. (czwartek) w godz. 08.00- 10.00 w rejonie ulic: Sądowa, Rynek, Szczepanowskiego, Strzelecka, Targowa, Kościelna, Wrocławska i Rzemieślnicza nastąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. uprzejmie informują, iż w nocy  z 06/07 listopada 2018 r. (wtorek/środa) w godz. 22.00-06.00 planowane jest wykonanie niezbędnych prac na sieci wodociągowej, w  wyniku czego nastąpi czasowe wyłączenie Stacji Uzdatniania przy ul. Jesionowej. Spowoduje to znaczne obniżenie ciśnienia wody w całym mieście, a na wyższych kondygnacjach jej brak.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp.z o.o. informują, iż w dniu 19.10 br (piątek) od godz. 8.00-10.00 na ul. Polnej w Kiełczewie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.