ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

01. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (zobacz).

02. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.WODOCIAGI-KOSCIAN.PL (zobacz).

03. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SPÓŁKĘ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

04. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

05. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

06. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM PRZEZ SPÓŁKĘ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

07. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY I ŚCIEKÓW ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

08. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA SPOŁKI WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE  SP. Z O.O. (zobacz).