Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

ZAWIADOMIENIA

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o. informują, że dnia 29.03.2017 r. (środa) w godz. od 08:00 do 14:00
w rejonie ul. Zawadzkiego, Armii Krajowej, Rezerwy Skautowej, Orląt Polskich, Wojska Polskiego i F. Stamma
nastąpi przerwa w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 27.03.2017 r. (poniedziałek) od  godz. 08:30 do odwołania na ul. Śmigielskiej w Kościanie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 23.03.2017 r. (czwartek) od  godz. 08:00 do 14:00 w rejonie ul. Traugutta od ul. Grątkowskiej oraz w ul. Krasickiego nastąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 21.03.2017 r. (wtorek) od  godz. 08:00 do 14:00 w rejonie

ul. W.Maya od ul. Koszewskiego oraz w ul. Dąbrowskiego, Słowackiego i Kasprowicza nastąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.