Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.informują, iż dnia 07.11.2017 r. (wtorek) w godz. od 10:30 do 12:30  w rejonie
ul. Rynek, Wrocławskiej, Szpitalnej, Kościalnej, Wodnej, Masztalerza, Garbarskiej, Szczepanowskiego, Szewskiej, Strzeleckiej, Targowej, Rzemieślniczej nastąpi przerwa w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.informują, iż dnia 06.10.2017 r. (piątek) w godz. od 08:00 do 14:00  w rejonie
Os. Konstytucji, ul. Wiśniowej, Czereśniowej i częściowo Poznańskiej nastąpi przerwa w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 04 października 2017 r. (środa) od  godz. 08:00 do 14:00 na os. Konstytucji w Kościanie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana przełączeniem bloku nr 13-16 pod nowe przyłącze oraz wymianą hydrantu.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym 31.08.2017 r. (czwartek) od  godz. 08:00 do 14:00 w Kościanie na ul. Wyzwolenia ,T. Zawadzkiego ,Rezerwy Skautowej ,Orląt Polskich , Armii Krajowej ,Wojska Polskiego , F. Stamma i części ul. Nacławskiej w kierunku basenu nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) od  godz. 10:00 do odwołania na ul. Młyńskiej w Kościanie od torów do ul. Łąkowej nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią na sieci wodociągowej

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.