wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

AKTUALIZACJA:

 

W związku z wystąpieniem awarii podczas prowadzonych prac, czas przerwy w dostawie wody ulegnie wydłużeniu o min. 5 godzin.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej jutro - tj. w czwartek 06.06.2024 r. w godz. 08.00 - 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie osiedla Gurostwo. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 31 maja br. (piątek) biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 oraz labortorium przy ul. Kanałowej 1 będą nieczynne. Za utudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej (czwartek 16 maja godz. 09.15) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ul. 14 Dywizji Piechoty Wlkp. (teren os. Piastowskiego) Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie uprzejmie informują, że w nocy z 13/14, 14/15 i 15/16 maja 2024 r. (poniedziałek/wtorek, wtorek/środa i środa/czwartek) w godz. od 22:00 do 06:00 planowane jest czyszczenie sieci wodociągowej, w wyniku czego nastąpi obniżenie ciśnienia wody lub jej brak w wyższych kondygnacjach w rejonie ulic: Śmigielskiej, Wyzwolenia, Wielichowskiej, Nacławskiej, Surzyńskiego, Kościuszki oraz osiedli: Sikorskiego, Piastowskiego, Orzechowego, Błonie, Andersa (tereny po byłej Cukrowni) i Jagiellońskiego.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej (środa, 08 maja br. godz. 07.50) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Bączkowskiego i Koszewskiego. Przewidywany czas usunięcia awarii ok. godz. 13.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4