wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej (czwartek 22.06.br. godz. 14.50) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Północnej. Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 16.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Z uwagi na problemy podczas prac prowadzonych na sieci wodociągowej w rejonie ronda na ul. Gostyńskiej (informacja zamieszczona poniżej z dnia 15.06.23 r.) informujemy, że prace przedłużą się do godzin wieczornych.
Przepraszamy za utrudnienia.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.06.2023 r. (piątek) w godz. 08.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie: ul. Gostyńskiej (od. ul. Północnej do ul. Łąkowej w Kurzej Górze), ul. Słonecznej, ul. Cienistej, ul. Jasnej, ul. Krótkiej, przy starym odcinku ul Łąkowej oraz w całej Kurzej Górze. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii nastąpiła (14 czerwca br. godz. 09.00) przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Kościańskiej w Kiełczewie (nieparzyste numery posesji). Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 11.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w piątek 9 czerwca br. biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 oraz laboratorium przy ul. Kanałowej 1 będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4