ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

01. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (zobacz).

02. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.WODOCIAGI-KOSCIAN.PL (zobacz).

03. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SPÓŁKĘ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

04. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

05. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

06. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM PRZEZ SPÓŁKĘ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

07. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY I ŚCIEKÓW ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

08. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA SPOŁKI WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE  SP. Z O.O. (zobacz).

09. INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

10. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

11. KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. ZOO (zobacz).

12. KWESTIONARIUSZ DLA PRACOWNIKA W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. ZOO (zobacz).

13. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTRAHENTÓW LUB WSKAZANE DO KONTAKTU ORAZ WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).

14.ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNICY PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) 2014-2020 (zobacz).

15.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA PUBLICZNA (zobacz)

16.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – PODCZAS WYMIANY KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ E - DORĘCZEŃ (zobacz)

 

sprzedaż armatury 4