Wykorzystajmy okres wakacyjny i zaszczepmy się

 

Kościan ma już 53,7% w pełni zaszczepionych mieszkańców, plasując się na 37. miejscu w rankingu najbardziej wyszczepionych gmin z całej Polski. Miasto zajmuje 1. miejsce w regionie leszczyńskim mając duże szanse na wygraną 1 mln złotych w konkursie regionalnym.

 

Wg Ministerstwa Zdrowia na dzień 27 lipca 2021 r. łącznie zaszczepione w naszym mieście są 12 743 osoby. Minimum jedną dawką zaszczepionych jest 14 135 osób, tj. 59,6 % mieszkańców.

 

W poszczególnych przedziałach wiekowych zaszczepionych minimum 1 dawką jest: 12-19 lat – 741 os., 20-39 lat – 3 399 os., 40-59 lat – 4 604 os., 60-69 lat – 2 743 os., 70+ - 2 648 os.

 

Zachęcamy do przystępowania do szczepień przeciw Covid-19. Dla zaszczepionych atrakcyjne nagrody w loterii. Więcej na temat loterii na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria

 

Przypominamy kontakty do punktów szczepień w Kościanie: https://koscian.pl/Wykaz_numerow_INFOLINII_do_punktow_szczepien_na_terenie_miasta_Kosciana,17351.html

 

Zarejestruj się na szczepienie, a po szczepieniu na loterię poprzez:

- infolinię 989

- pacjent.gov.pl

#SzczepimySięWygrywamy!

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Hydrofornia osiedlowa

W kilkunastu budynkach na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie znajduje się łącznie 920 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Administracja osiedla podaje, że zamieszkuje tam łącznie około 2.739 osób. Nie jest to jednak wartość pewna. Administracja osiedla podaje również, że w jednym mieszkaniu mieszkają średnio 3 osoby, zaś średnie dobowe zużycie wody wynosi około 85 litrów na mieszkanie dobowo.

Spółka Wodociągi Kościańskie podaje, że średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla osiedla zmienia się, zależnie od dnia tygodnia i pory roku, do 210 do 300 m3/d (średnio w roku około 240 m3/d).Wykonane pomiary w dniach 5 do 8 kwietnia 2013 r. z użyciem przepływomierza ultradźwiękowego (Fluxus F601) wykazały, że chwilowe rozbiory wody nie przekraczają 30 m3/h.

Woda z miejskiej sieci wodociągowej napływa do dwóch terenowych zbiorników retencyjnych. Napływ sterowany  przepustnicą z napędem elektrycznym oraz ze sprężyną powrotną, działającą w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. Sterowanie napędem realizowane jest  sondami poziomu zainstalowanymi w jednym ze zbiorników retencyjnych. Woda pobierana jest  ze zbiorników retencyjnych przez dwie pompy typu PJM i tłoczona do sieci osiedlowej.  

Pompownia sterowana jest układem regulacji prędkości obrotowej. Możliwe jest  zasilania sieci osiedlowej bezpośrednio z miejskiej sieci  wodociągowej. Pozwala to na wykorzystanie istniejącego ciśnienia napływu (około 3,1 bar) i w konsekwencji znacznie zmniejszenie energochłomiości  hydroforni .

W pompowni pracują dwie pompy połączone równolegle pompy, typu 65 PJM 190 (2900 obr/min, 7,5kW). Przy wysokości podnoszenia  H = 40 m, wydajność obu połączonych równolegle pomp wynosi  około 90 m3/h. Zabezpieczone są więc potrzeby wody na cele p. pożarowe i jednocześnie zasilanie budynków osiedla.     Przy wymaganej dla hydrantów wysokości podnoszenia H = 20 wydajność pompowni wzrośnie do około 150 m3/h. Przy bezpośrednim zasilaniu pompowni z miejskiej sieci wodociągowej (H = 40 m, AH = 10 m) wydajność rośnie do około 170 m3/h.