ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Hydrofornia osiedlowa

W kilkunastu budynkach na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie znajduje się łącznie 920 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Administracja osiedla podaje, że zamieszkuje tam łącznie około 2.739 osób. Nie jest to jednak wartość pewna. Administracja osiedla podaje również, że w jednym mieszkaniu mieszkają średnio 3 osoby, zaś średnie dobowe zużycie wody wynosi około 85 litrów na mieszkanie dobowo.

Spółka Wodociągi Kościańskie podaje, że średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla osiedla zmienia się, zależnie od dnia tygodnia i pory roku, do 210 do 300 m3/d (średnio w roku około 240 m3/d).Wykonane pomiary w dniach 5 do 8 kwietnia 2013 r. z użyciem przepływomierza ultradźwiękowego (Fluxus F601) wykazały, że chwilowe rozbiory wody nie przekraczają 30 m3/h.

Woda z miejskiej sieci wodociągowej napływa do dwóch terenowych zbiorników retencyjnych. Napływ sterowany  przepustnicą z napędem elektrycznym oraz ze sprężyną powrotną, działającą w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. Sterowanie napędem realizowane jest  sondami poziomu zainstalowanymi w jednym ze zbiorników retencyjnych. Woda pobierana jest  ze zbiorników retencyjnych przez dwie pompy typu PJM i tłoczona do sieci osiedlowej.  

Pompownia sterowana jest układem regulacji prędkości obrotowej. Możliwe jest  zasilania sieci osiedlowej bezpośrednio z miejskiej sieci  wodociągowej. Pozwala to na wykorzystanie istniejącego ciśnienia napływu (około 3,1 bar) i w konsekwencji znacznie zmniejszenie energochłomiości  hydroforni .

W pompowni pracują dwie pompy połączone równolegle pompy, typu 65 PJM 190 (2900 obr/min, 7,5kW). Przy wysokości podnoszenia  H = 40 m, wydajność obu połączonych równolegle pomp wynosi  około 90 m3/h. Zabezpieczone są więc potrzeby wody na cele p. pożarowe i jednocześnie zasilanie budynków osiedla.     Przy wymaganej dla hydrantów wysokości podnoszenia H = 20 wydajność pompowni wzrośnie do około 150 m3/h. Przy bezpośrednim zasilaniu pompowni z miejskiej sieci wodociągowej (H = 40 m, AH = 10 m) wydajność rośnie do około 170 m3/h.

 

sprzedaż armatury 4