Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

 

 

Co to jest woda

Woda - inaczej tlenek wodoru jest związkiem chemicznym o symbolu H2O. Woda występuje w trzech rodzajach skupienia: ciekłym, gazowym i stałym. W warunkach standardowych występuje ona w stanie ciekłym. Woda w stanie gazowym określana jest jako para wodna powstająca w wyniku podgrzewania w wysokiej temperaturze. Jeżeli poddamy wodę temperaturze poniżej 0 stopni, to wówczas stan skupienia zmieni się na stały, tak zwany lód.

Woda jako związek chemiczny jest dobrym rozpuszczalnikiem. W stanie naturalnym w przyrodzie zawiera dużo rozpuszczonych soli, przede wszystkim chlorku sody, a także gazów atmosferycznych, głównie dwutlenku węgla. Woda zawierająca dużo składników mineralnych nazywana jest wodą twardą, a o małej jej zawartości wodą miękką.

Woda pokrywa około 70,8% powierzchni ziemi. Są to głównie oceany, morza, rzeki i jeziora, a także lodowce. Znajduje się również pod powierzchnią ziemi oraz w formie pary wodnej w atmosferze. Również dużo związków chemicznych nazwanych hydratami w swej budowie zwiera cząsteczki wody.

Woda jest związkiem chemicznym niezbędnym do funkcjonowania organizmów żywych i roślin. Brak wody nazywany odwodnieniem, co prowadzi do śmierci.