Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 17.01.2023 r. (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. 08.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Bocznej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 23.12.br. (piątek) biura administracji przy ul. Czempińskiej 2 oraz laboratorium Spółki przy ul. Kanałowej 1będą nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej (09.12. br. godz. 10.15) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Maya i ulic przyległych. Jednocześnie informujemy, ze po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 25.11.2022 r. (piątek) w godzinach 08.00 - 12.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Krańcowej, Pszennej, Zielonej, Polnej, Żwirki i Wigury, Wschodniej oraz Północnej (odcinek do wiaduktu). Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.11. br. (środa) w godzinach: 08.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całego os. Gurostwo wraz z ul. Torową i ul. Młyńską (odcinek od torów do ul. Łąkowej, także budynek Urzędu Gminy). Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4