Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

 

 

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.

 


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 12:00 w związku z pracami na sieci
wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Gostyńskiej nr 2D, 2A, 2, 10, 12, 14.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (15.06.2021 r. godz. 14.40) przerwa w dostawie wody w rejonie Rynku i ulic przyległych. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 04.06.2021 r. (piątek) biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 będą nieczynne.

Za możliwe utrudnienia przepraszamy.

 

ZMIANA TERMINU PRAC

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 1 czerwca  (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. 08.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych przy ul. Polnej w Kiełczewie (odcinek za mostem w kierunku firmy Rolko). Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

UWAGA
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej , nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych przy ul. Północnej jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.