Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Spółka Wodociągi Kościańskie informuje o wznowieniu obsługi bezpośredniej  klientów w siedzibie przy ul. Czempińskiej 2. Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych tj. przebywanie 1 osoby obsługiwanej w pomieszczeniu, dezynfekcji rąk oraz założeniu maseczki. Prosimy o dokonywanie płatności za faktury drogą elektroniczną, punkt obsługi kasowej pozostaje nieczynny. Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.


Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


Podaj stan licznika wody bezpowrotnie zużytej. W celu prawidłowego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej "ogrodowej" prosimy o podanie stanów wodomierza.
Wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda

Już od poniedziałku (25.10.2021) rozliczane będą ulice:
✔ Kurza Góra; ul. Długa, ul. Kościańska, ul. Słoneczna
✔ Kościan: ul. Wielichowska, ul. Kosynierów, ul. Wojciechowskiego, ul. Balcera
✔ Kościan: ul. Baraniaka, ul. Zielona, ul. Górna, ul. Krańcowa,
ul. Narutowicza
✔ Kościan: ul. Piłsudskiego, ul. Gostyńska
Prosimy o podanie stanu wodomierza:
* poprzez eBok: https://ebok.wodkan.pl/Koscian
* telefonicznie: 605 830 750, 65 512 13 88 wew. 21


BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 26.11.2021 r. (piątek) w godz. 08.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych przy ul. Kościańskiej w Kiełczewie (posesje z nr nieparzystym) na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ronda. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w nocy z 15/16 listopada (od godz. 22.00 do 06.00) na terenie os. Jagiellońskiego oraz w nocy z 16/17 listopada (od godz. 22.00 do 06.00) w rejonie ulic: Piaskowej, Bernardyńskiej, Pl. Paderewskiego i os. Piastowskiego planowane jest czyszczenie sieci wodociągowej, w wyniku czego nastąpią czasowe przerwy w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informujemy, że w piątek 12 listopada br. biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 oraz Laboratorium będą nieczynne.
W przypadku awarii na sieci wodociągowej / kanalizacyjnej prosimy o kontakt pod nr telefonu: 65 512-15-88 lub 605-250-163.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii nastąpiło zamknięcie wody w rejonie ul. Torowej i Krzywej (28.10 br. godz. 15.00). Po włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 28.10. br. (czwartek) w godz. 08.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie w ul. Krzywej i Torowej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.