wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.informują, iż w wyniku konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac na sieci wodociągowej dziś - 25.03.2024 r. godz. 12.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych na ul. Łąkowej (odcinek od ul. Bocznej do Urzędu Gminy). Przewidywany czas ok. 1h. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (piątek 15.03. br. godz. 07.40) przerwa w dostawie wody na terenie os. Gurostwo - rejon ulic: Bukowa, Boczna, Łąkowa (od. ul. Młyńskiej do ul. Działkowej), Graniczna (od. ul. Działkowej do ul. Bocznej). Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 12.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (czwartek 14.03. br. godz. 08.35) przerwa w dostawie wody na terenie os. Gurostwo - rejon ulic: Bukowa, Boczna, Łąkowa (od. ul. Młyńskiej do ul. Działkowej), Graniczna (od. ul. Działkowej do ul. Bocznej). Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 12.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 07.03.2024 r. (czwartek) w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w godzinach 08.00 - 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Łąkowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Boczną w kierunku Urzędu Gminy) oraz w ul. Młyńskiej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej (01.03. br.) w godzinach 10.30- 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Łąkowej (od ul. Bocznej w kierunku Urzędu Gminy) oraz w ul. Młyńskiej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4