wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (28.11. br, godz. 10.30) przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Towarowej oraz dla budynku wielorodzinnego przy ul. Młyńskiej 12. Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 16.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że jutro tj. 15.11.br. w godz.10.00 - 12.00 w związku z pracami na sieci wod.-kan. nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Łąkowej w Kurzej Górze. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 10 listopada br. (piątek) biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 oraz laboratorium przy ul. Kanałowej1 będą nieczynne.  Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w nocy z 24/25 (wtorek/środa) oraz 25/26 (środa/czwartek) października br. w godz. 22.00 - 06.00 w związku z planowanym czyszczeniem sieci wodociągowej nastąpi obniżenie ciśnienia wody lub jej brak na wyższych kondygnacjach w rejonie ulic: Śmigielskiej, Wyzwolenia, Wielichowskiej, Nacławskiej, Surzyńskiego oraz na osiedlach: Piastowskim, Orzechowym, Andersa, Sikorskiego, Jagiellońskim, Błonie i na terenach po byłej Cukrowni.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (14.09. br. godz. 10.40) przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Sierakowskiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do drogi krajowej nr 5). Przewidywany czas zakończenia prac to godziny późnopopołudniowe/wieczór. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4