Wykorzystajmy okres wakacyjny i zaszczepmy się

 

Kościan ma już 53,7% w pełni zaszczepionych mieszkańców, plasując się na 37. miejscu w rankingu najbardziej wyszczepionych gmin z całej Polski. Miasto zajmuje 1. miejsce w regionie leszczyńskim mając duże szanse na wygraną 1 mln złotych w konkursie regionalnym.

 

Wg Ministerstwa Zdrowia na dzień 27 lipca 2021 r. łącznie zaszczepione w naszym mieście są 12 743 osoby. Minimum jedną dawką zaszczepionych jest 14 135 osób, tj. 59,6 % mieszkańców.

 

W poszczególnych przedziałach wiekowych zaszczepionych minimum 1 dawką jest: 12-19 lat – 741 os., 20-39 lat – 3 399 os., 40-59 lat – 4 604 os., 60-69 lat – 2 743 os., 70+ - 2 648 os.

 

Zachęcamy do przystępowania do szczepień przeciw Covid-19. Dla zaszczepionych atrakcyjne nagrody w loterii. Więcej na temat loterii na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria

 

Przypominamy kontakty do punktów szczepień w Kościanie: https://koscian.pl/Wykaz_numerow_INFOLINII_do_punktow_szczepien_na_terenie_miasta_Kosciana,17351.html

 

Zarejestruj się na szczepienie, a po szczepieniu na loterię poprzez:

- infolinię 989

- pacjent.gov.pl

#SzczepimySięWygrywamy!

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy do Spółki można zgłaszać w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, telefonicznie, faksem, a także pocztą elektroniczną.

Reklamacje dotyczące jakości usług oraz wysokości należności za usługę, sporządzone w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem (poleconym) lub za pomocą poczty elektronicznej.

Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki.

Lp.

Dokumenty

Uwagi

1

Wniosek o wydanie opinii (zobacz).

W przypadku nowych budynków, przed przystąpieniem do prac projektowych.

2

Opinia o zapewnieniu (lub braku zapewnienia) dostaw.

Wystawiają Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. - wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

3

Wniosek o wydanie warunków technicznych włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (zobacz).

Składa projektant/inwestor, do celów projektu przyłącza wod.-kan. do obiektu.

4

Warunki techniczne dostawy wody
i/lub odprowadzania ścieków.

Wystawiają Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

5

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków (zobacz).

Wymagane załączniki - wymienione we wniosku o zawarcie umowy.

6

Oświadczenie (zobacz).

Dotyczączy tytułu prawnego do korzystania nieruchomości/lokalu.

7

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków z lokalami (zobacz).

Wymagane załączniki - wymienione we wniosku o zawarcie umowy.

8

Wniosek o wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie scieków (zobacz).

 

9

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w spółce Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. wraz z protokołem kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz protokołem kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (zobacz).

Instrukcja dla wykonawcy robót.

10

Wniosek o montaż podlicznik (zobacz).

Zasady montażu podlicznika (zobacz).

W celu odliczania ilości wody, która po przetworzeniu nie stanowi ścieków (np. podlewanie ogrodów) i nie trafia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

11

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji (zobacz).

Składa wnioskodawca/firma.

12

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy miejskiej Kościana.

 
13

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków (zobacz).

 
14

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z lokalami (zobacz).

 

15

Zgłoszenie wycieczki na obiekcie (zobacz).

 

16

Wodomierz ogrodowy (zobacz).

Wniosek o zgodę na zamontowanie, na wewnętrznej instalacji wodociągowej podlicznika w celu odliczenia ilości wody, która po przetworzeniu nie stanowi ścieków (podlewanie ogrodu) i nie trafia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

17

Zelcenie wykonania usługi (zobacz).

 

18

Pełnomocnictwo - zawarcie umowy (zobacz).

 

19

Wniosek - zaliczenie nadpłaty (zobacz).

 

20

Wniosek - przeksięgowanie wpłaty (zobacz).

 

21

Oświadczenie - wykonanie prac (zobacz).

 

22

Aneks do umowy (zobacz).

Platforma informacyjna - bramka SMS.

23

Zlecenie ekspertyzy wodomierza (zobacz).