Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Spółka Wodociągi Kościańskie informuje o wznowieniu obsługi bezpośredniej  klientów w siedzibie przy ul. Czempińskiej 2. Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych tj. przebywanie 1 osoby obsługiwanej w pomieszczeniu, dezynfekcji rąk oraz założeniu maseczki. Prosimy o dokonywanie płatności za faktury drogą elektroniczną, punkt obsługi kasowej pozostaje nieczynny. Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.


BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej (08.12 br.) o godz. 14.00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Torowej i Krzywej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii (02.12. br. godz. 09.00) nastąpiła przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych w rejonie ulic: Żwirki i Wigury, Górnej, Zielonej, Krańcowej, Pszennej, Wschodniej, Baraniaka, Narutowicza, Polnej i części ul. Północnej. Przewidywany czas ukończenia prac to godz. 13.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 26.11.2021 r. (piątek) w godz. 08.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych przy ul. Kościańskiej w Kiełczewie (posesje z nr nieparzystym) na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ronda. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w nocy z 15/16 listopada (od godz. 22.00 do 06.00) na terenie os. Jagiellońskiego oraz w nocy z 16/17 listopada (od godz. 22.00 do 06.00) w rejonie ulic: Piaskowej, Bernardyńskiej, Pl. Paderewskiego i os. Piastowskiego planowane jest czyszczenie sieci wodociągowej, w wyniku czego nastąpią czasowe przerwy w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informujemy, że w piątek 12 listopada br. biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 oraz Laboratorium będą nieczynne.
W przypadku awarii na sieci wodociągowej / kanalizacyjnej prosimy o kontakt pod nr telefonu: 65 512-15-88 lub 605-250-163.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4