wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej (25.07. br. godz. 11.00) nastąpi spadek ciśnienia/przerwa w dostawie wody w rejonie os. Ogrody. Przewidywany czas prac ok. 2 godziny. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii (20.07  godz. 14.45) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Reymonta. Przewidywany czas zakończenia prac ok. godz. 17.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kosciańskie sp. z o.o. informują iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej w rejonie Al. Koszewskiego, nastąpiła przerwa w dostawie wody dla nieruchomości połażonych przy tej ulicy i do niej przyległych. W wyniku awarii, może również wystąpić obniżone ciśnienie w rejonie ul.  Maya. 

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (04.07. br. godz. 11.00) przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Bączkowskiego, Maya i Ogrodowej. Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 13.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 17 czerwca br. (piątek) biura administracji Spółki przy ul. Czempińskiej 2 oraz laboratorium przy ul. Kanałowej 1 będą nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4