ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

wielkanoc 2018

 

ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej powstałą podczas prac budowlanych przy KOK-u na ul. Mickiewicza i Sienkiewicza może nastąpic przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. infomują, iż  w związku z pracami przy przebudowie sieci wodociągowej w ul. Topolowej w dniu 18.09. br. (wtorek)  w godz. 9.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ww. ulicach.

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czsowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie SP. z o.o. informują ,iż w związku z awarią w ul. Topolowej nastąpiła przerwa w dostawie wody na tej ulicy i os. Nad Łąkami, która potrwa do ok godziny 11.30.

Jednoczesnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o  informują, iż z uwagi na awarię w ul. Młyńskiej nastąpiła obecnie przerwa w dostawie wody na ww. ulicach, która potrwa do ok. godziny 13.00.

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 31.08.2018 r. (piątek) w godz. 8.00 - 11.00 w związku z awarią hydrantu nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Kwiatowej, Miodowej, Malinowej i cześci ul. Śmigielskiej (od ul. Kwiatowej do ul. Okrężnej).

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.