Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Spółka Wodociągi Kościańskie informuje o wznowieniu obsługi bezpośredniej  klientów w siedzibie przy ul. Czempińskiej 2. Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych tj. przebywanie 1 osoby obsługiwanej w pomieszczeniu, dezynfekcji rąk oraz założeniu maseczki. Prosimy o dokonywanie płatności za faktury drogą elektroniczną, punkt obsługi kasowej pozostaje nieczynny. Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.


Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


Podaj stan licznika wody bezpowrotnie zużytej. W celu prawidłowego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej "ogrodowej" prosimy o podanie stanów wodomierza.
Wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda

Już od poniedziałku (25.10.2021) rozliczane będą ulice:
✔ Kurza Góra; ul. Długa, ul. Kościańska, ul. Słoneczna
✔ Kościan: ul. Wielichowska, ul. Kosynierów, ul. Wojciechowskiego, ul. Balcera
✔ Kościan: ul. Baraniaka, ul. Zielona, ul. Górna, ul. Krańcowa,
ul. Narutowicza
✔ Kościan: ul. Piłsudskiego, ul. Gostyńska
Prosimy o podanie stanu wodomierza:
* poprzez eBok: https://ebok.wodkan.pl/Koscian
* telefonicznie: 605 830 750, 65 512 13 88 wew. 21


BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w  związku z awarią na sieci wodociągowej dziś (piątek 18.01.) w godz. 09.00-10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Pszenna, Polna, Krańcowa, Górna, Zielona, Baraniaka, Żwirki i Wigury i Wschodnia. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu  może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (czwartek 17.01.) od godz. 08.00 do odwołania w związku  z awarią  na sieci wodociągowej  nastapiło zamknięcie wody w ul. Nacławskiej (odcinek pomiędzy ul. Okrężną a ul. Wyzwolenia) Jednocześnie informujemy, że zmiana przepływu kierunku wody może spowodować  czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż jutro ( wtorek 15.01) w godz. 11.00 - 14.00 w celu przeprowadzenia niezbędnych prac nastąpi przerwa w  dostawie wody w rejonie ul. Torowej i ul. Krzywej.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociagi Kościańskie s.p.z o.o informują ,iż nastąpiło zamknięcie wody z powodu awarii wodociągowej.Aktualnie trwa usuwanie awarii. Informujemy, że po włączeniu wody może nastąpic pogorszenie jej jakości.Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (piątek) od godz. 11.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na osiedlu przy ul. Szkolnej (budynki od nr 20 do 37) spowodowana awarią na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastapić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.