UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


Dotyczy postępowania pn.: ”Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych bezwykopowego remontu, wzmacniania studni betonowych kanalizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego”.

 

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 8/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 6/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych, jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.

W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.

Działając zgodnie z § 31  ust 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż unieważniamy postepowanie nr 7/ZP/2020 pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych bezwykopowego remontu, wzmacniania studni betonowych kanalizacyjnych w trybie awaryjnym wskazanych przez Zamawiającego.

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załadunek, wywóz, odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych wapnem palonym-mielonym komunalnych osadów ściekowych - zobacz

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 27/ZO/2020 na sprzedaż i dostawę wody do picia najkorzystniejsza
oferta wpłynęła od P.H.U. Sekwim BIs Waldemar Sekuła Kościan.


Druga oferta wpłynęła od P.H.U. Damian Walkowiak Grzebieńsko.