Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Spółka Wodociągi Kościańskie informuje o wznowieniu obsługi bezpośredniej  klientów w siedzibie przy ul. Czempińskiej 2. Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych tj. przebywanie 1 osoby obsługiwanej w pomieszczeniu, dezynfekcji rąk oraz założeniu maseczki. Prosimy o dokonywanie płatności za faktury drogą elektroniczną, punkt obsługi kasowej pozostaje nieczynny. Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.


BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o .o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w ulicach: Wrocławska, Kościelna, Szewska, Targowa, Rzemieślnicza, Strzelecka, Szczepanowskiego i Rynek.  Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 14.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że dnia 09 maja (czwartek) w godz. 08.00 - 14.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Wrocławskiej (od ul. Wyszyńskiego do mostu), ul. Nadobrzańskiej (od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej) oraz Wałach Żegockiego. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku  z pracami na sieci wodociągowej w dniu 07.05. br (wtorek) w godz. 10.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Kaźmierczaka (od garaży do ul. Bukowieckiej), Winowicza oraz części ul. Kątnej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację  przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.  informują, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 08 maja br. (środa) w godz. 15.00 - 24.00 w ul. Północnej (od ul. Chłapowskiego do wiaduktu) oraz dnia 09 maja br (czwartek) w godz. 08.00 - 14.00 w ul. Północnej (od ul. Chłapowskiego do ul. Gostyńskiej) i w ul. Chłapowskiego (od ul. Północnej do ul. Promienistej) nastąpi przerwa w dostawie wody. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W dniu 02 maja 2019 r. biuro administracji Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. (w tym kasa) przy ul. Czempińskiej 2 będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4