wk 10lat

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Stacja na Łazienkach

Stacja Uzdatniania Wody Łazienki jest drugim źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Kościana. Obiekt ten eksploatowany jest przez Wodociągi Kościańskie sp. z o. o. w Kościanie.

Stacja Uzdatniania Wody Łazienki w Kościanie została włączona do eksploatacji w latach 70. Źródłem zaopatrzenia w wodę są dla niej cztery ujęcia wód podziemnych. Zlokalizowanych w rejonie tej stacji. (w sumie 4 studnie głębinowe wód czwartorzędowych o głębokościach ok. 30 [m]).

Pierwszym etapem uzdatniania wody na SUW Jesionowa jest napowietrzanie i odgazowanie wody. Odbywa się ono w areatorach. Powietrze ze sprężarek powietrznych wtłaczane jest do rurociągu wody surowej. Napowietrzona woda trafia do mieszaczy areatorów w celu maksymalnego natlenienia.

Drugim etapem uzdatniania wody jest filtracja jednostopniowa na złożu dwuwarstwowym. Filtracja prowadzona jest na czterech filtrach pośpiesznych ciśnieniowych.

Charakterystyka złoża filtracyjnego:
· warstwa podtrzymująca;
· warstwa brausztynu;
· warstwa piasku kwarcowego;

Filtry pośpieszne ciśnieniowe wyposażone są w przepustnice odcinające sterowane napędami ręcznymi, a rurociągi technologiczne wykonano z elementów stalowych żeliwnych i PCV. Na filtry woda dostaje się bezpośrednio z aeratorów z filtrów woda wtłaczana jest do rurociągu wody miejskiej.

Przed wtłoczeniem wody SUW Łazienki jest przeprowadzona dezynfekcja wody. W układzie technologicznym na wyjściu ze SUW znajduje się chlorator, który podaje do wody podczas prowadzonego chlorowania roztwór podchlorynu sodu. Woda pozyskiwana z ujęć wód podziemnych  nie wymaga chlorowania. Dezynfekcja prowadzona jest więc tylko profilaktycznie.

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4