Wykorzystajmy okres wakacyjny i zaszczepmy się

 

Kościan ma już 53,7% w pełni zaszczepionych mieszkańców, plasując się na 37. miejscu w rankingu najbardziej wyszczepionych gmin z całej Polski. Miasto zajmuje 1. miejsce w regionie leszczyńskim mając duże szanse na wygraną 1 mln złotych w konkursie regionalnym.

 

Wg Ministerstwa Zdrowia na dzień 27 lipca 2021 r. łącznie zaszczepione w naszym mieście są 12 743 osoby. Minimum jedną dawką zaszczepionych jest 14 135 osób, tj. 59,6 % mieszkańców.

 

W poszczególnych przedziałach wiekowych zaszczepionych minimum 1 dawką jest: 12-19 lat – 741 os., 20-39 lat – 3 399 os., 40-59 lat – 4 604 os., 60-69 lat – 2 743 os., 70+ - 2 648 os.

 

Zachęcamy do przystępowania do szczepień przeciw Covid-19. Dla zaszczepionych atrakcyjne nagrody w loterii. Więcej na temat loterii na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria

 

Przypominamy kontakty do punktów szczepień w Kościanie: https://koscian.pl/Wykaz_numerow_INFOLINII_do_punktow_szczepien_na_terenie_miasta_Kosciana,17351.html

 

Zarejestruj się na szczepienie, a po szczepieniu na loterię poprzez:

- infolinię 989

- pacjent.gov.pl

#SzczepimySięWygrywamy!

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Właściwości wody

Woda (H2O), to jeden z najczęściej występujących w przyrodzie związków chemicznych, o olbrzymim znaczeniu biologicznym. Charakteryzuje się brakiem zapachu i smaku oraz bezbarwnością. Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem atmosferycznym wynosi 100°C, natomiast temperatura topnienia 0°C. Z obniżaniem temperatury, od około 4°C, gęstość wody maleje.

Cząsteczka wody zbudowana jest z dwóch atomów wodoru, połączonych wiązaniem kowalencyjnym z atomem tlenu. Kąt wiązania H - O - H wynosi 104°40'. Nieliniowa budowa cząsteczki wody oraz różnice w elektroujemności wodoru i tlenu powodują, iż cząsteczka wody posiada moment dipolowy. Ta właściwość cząsteczek H2O jest odpowiedzialna za wysoką temperaturę wrzenia (tworzenie się asocjatu poprzez oddziaływania elektrostatyczne) oraz dobrą rozpuszczalność wielu związków chemicznych w wodzie.

Woda powstaje wskutek bardzo egzotermicznej reakcji spalania wodoru w tlenie:

2H2 + O2 = 2H2O

Woda jest związkiem bardzo trwałym, dysocjującym dopiero w temperaturze 1800 K, jednak mimo to wykazuje aktywność chemiczną - na przykład sód, potas i wapń reagują z wodą w temperaturze pokojowej, powodując wydzielenie wodoru.

Woda jest również składnikiem wielu związków nieorganicznych, w których może występować w wielu funkcjach:

- woda konstytucyjna - nie występuje w związkach jako cząsteczka H2O, a jedynie wydziela się podczas ich rozkładu, np. Ca(OH)2 ® CaO + H2O . Inne przykłady to KOH, H2SO4 itp.

- woda koordynacyjna - związana w cząsteczkach przez wiązanie koordynacyjne, np. [Cu(NH3)4(H2O)2]3+, [Cr(H2O)6]+3 itp.

- woda krystalizacyjna - woda wiązana przez związki jonowe podczas krystalizacji i zawarta w kryształach w ilościach stechiometrycznych, np. CuSO4×5H2O. Usunięcie wody krystalizacyjnej jest bardzo trudne.

- woda sieciowa - woda zawarta pomiędzy warstwami sieci krystalicznej.

Występowanie wody w przyrodzie:

Woda w środowisku naturalnym nie występuje w stanie całkowicie czystym, zawsze zawiera w sobie rozpuszczone związki chemiczne, zawiesiny lub gazy.