Wykorzystajmy okres wakacyjny i zaszczepmy się

 

Kościan ma już 53,7% w pełni zaszczepionych mieszkańców, plasując się na 37. miejscu w rankingu najbardziej wyszczepionych gmin z całej Polski. Miasto zajmuje 1. miejsce w regionie leszczyńskim mając duże szanse na wygraną 1 mln złotych w konkursie regionalnym.

 

Wg Ministerstwa Zdrowia na dzień 27 lipca 2021 r. łącznie zaszczepione w naszym mieście są 12 743 osoby. Minimum jedną dawką zaszczepionych jest 14 135 osób, tj. 59,6 % mieszkańców.

 

W poszczególnych przedziałach wiekowych zaszczepionych minimum 1 dawką jest: 12-19 lat – 741 os., 20-39 lat – 3 399 os., 40-59 lat – 4 604 os., 60-69 lat – 2 743 os., 70+ - 2 648 os.

 

Zachęcamy do przystępowania do szczepień przeciw Covid-19. Dla zaszczepionych atrakcyjne nagrody w loterii. Więcej na temat loterii na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria

 

Przypominamy kontakty do punktów szczepień w Kościanie: https://koscian.pl/Wykaz_numerow_INFOLINII_do_punktow_szczepien_na_terenie_miasta_Kosciana,17351.html

 

Zarejestruj się na szczepienie, a po szczepieniu na loterię poprzez:

- infolinię 989

- pacjent.gov.pl

#SzczepimySięWygrywamy!

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Oczyszczanie ścieków

Miasto Kościan posiadało oczyszczalnię ścieków od roku 1966. Była to jednak oczyszczalnia mechaniczna. Rozbudowę i modernizację oczyszczalni rozpoczęto w 1994 roku wg. projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, które istnieje do dzisiaj. Budowę zakończono i oddano do użytku w lipcu 1997 roku, a zakładane parametry, po okresie rozruchu, osiągnięto w grudniu 1997 roku. Całkowity koszt realizacji inwestycji, w roku 1997 wynosił ponad 7 mln. zł. W roku 1999 wyposażono oczyszczalnię w system aparatury kontrolno- pomiarowej, oraz w sterowanie komputerowe. W roku 2001 wymieniono kratę mechaniczną i pobudowano drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni, a w  listopadzie 2005 roku wymieniono prasę odwadniającą osady ściekowe ze śrubowej na taśmową. Obecnie oczyszczalnia ścieków czeka na kolejną przebudowę, dostosowującą ją do unijnych wymogów jeżeli chodzi o zmniejszenie energochłonności i zmniejszenie emisji odorów.

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Kościana (ul. Kanałowa 1, Kościan)

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest około 1 km na północny zachód od Kościana  w rejonie wsi Kiełczewo, w odległości ok. 1 km od drogi Kościan – Grodzisk  oraz 0,5 km od obwodnicy Kościana.

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna dla 50.000 RLM pracująca w układzie trzystopniowego biologicznego oczyszczania ścieków z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją.

Przepustowość :
- Q d. nominalna -  7.000 m3/d
- Q średnia w roku 2013 – 3,987 m3/d
- Q d. max.  – 8.400 m3/d

Parametry oczyszczonych ścieków:
- BZT5 ≤ 15 mg O2/dm3
- ChZT ≤ 125 mg O2/dm3
- azot ogólny ≤ 10 mgN/dm3
- zawiesina ≤ 35 mg/dm3
- fosfor ogólny ≤ 2 mgP/dm3

Odbiornik ścieków

Odbiornikiem bezpośrednim ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny, połączony z rowem sierakowskim odprowadzającym ścieki na długości 4 km obok wsi Sierakowo i Szczodrowo do odbiornika pośredniego jakim jest Dolny Kanał Obry, na wysokości wsi Szczodrowo.

Zgodność działania oczyszczalni z wymaganiami polskimi i UE

W tabeli poniżej zestawiono wartości wybranych parametrów jakości ścieków oczyszczonych wyrażone za pomocą wskaźników z pozwolenia wodnoprawnego.

Tabela: Zestawienie wartości stężeń głównych zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie w roku 2013.

Źródło: Laboratorium  Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.

Zestawione dane wskazują, że pod względem eliminacji zanieczyszczeń wyrażonych jako BZT5, ChZT, substancje biogenne oraz zmniejszenia stężenia zawiesiny w oczyszczanych ściekach, oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i jej efektywność jest zgodna zarówno z wymaganiami przepisów polskich, jak i UE.