ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Ogłoszenie o przetargu

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE - MINIKOPARKA

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 55/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę minikoparki.
Termin składania ofert upływa 23 października 2019r. o godz. 11:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Zapytanie ofertowe - zobacz

3. Formularz ofertowy - zobacz

 

4. Zapytanie ofertowe - po zmianie - zobacz

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 51/ZO/2019 na posiłki profilaktyczne dla pracowników.

Termin składania ofert upływa 21 października 2019r. o godz. 12:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Zapytanie ofertowe - zobacz

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ENERGIA

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nr 8/ZP/2019 na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Wodociagów Kosciańskich Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 21 października 2019 roku o godz. 10:00.

 

1. Klauzula Informacyjna - zobacz

2. Opis przedmiotu zamówienia - zobacz

3. Formularz ofertowy - zobacz

4a. Formularz cenowy - zobacz

4b. Formularz cenowy - zobacz

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitalowej - zobacz

6. Oświadczenie wykonawcy - zobacz

7. Istotne postanowienia umowy - zobacz

8. Zobowiązanie Wykonawcy - zobacz

9. JEDZ - zobacz

10. Ogłoszenie - zobacz

11. Klucz publiczny do postępowania - zobacz

12. SIWZ - zobacz

 

13. Zmiana terminu składania ofert - zobacz

 


 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż działając zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. unieważnają postępowanie nr 8/ZP/2017 pn.: Remont sieci wodociągowej w ul. Półwiejskiej i Piastowskiej w Kościanie.

 


 

OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie, dostawa i montaż dla Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. tablic informacyjnych.

Termin składania ofert upływa 22 marca 2017r. o godz. 9:00.

1. Ogłoszenie (zobacz).

2. Formularz cenowo-ofertowy (zobacz).

3. Umowa - wzór (zobacz).