ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Ogłoszenie o przetargu

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE EKSPERTYZY PRZEPOMOWNI

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 23/Z)/2018 na
wykonanie opinii stanu technicznego 3 przepompowni.
Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2018r. o godz. 13:30

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Zapytanie ofertowe - zobacz

4. Formularz ofertowy - zobacz

5. Wykaz robót - zobacz

6. Opis - zobacz

 


 

PRZETAG NIEOGRANICZONY - BLOKI BETONOWE

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nr 12/ZP/2018 na
sprzedaż, dostawę, rozładunek oraz ułożenie bloków betonowych przeznaczonych do remontu ścian poletka osadowego.
Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2018r. o godz. 13:00

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Formularz ofertowy - zobacz

4. Oświadczenie 1 - zobacz

5. Oświadczenie 2 - zobacz

6. Projekt umowy - zobacz

7. SIWZ - zobacz

8. Plan poletka 1 - zobacz

9. Plan poletka 2 - zobacz

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PIŁA DO CIĘCIA RUR

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 22/ZO/2018 na
sprzedaż i dostawę piły do cięcia rur.
Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2018r. o godz. 12:00

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Formularz ofertowy - zobacz

4. Zapytanie ofertowe - zobacz

 


 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁAPOWSKIEGO, PIASKOWEJ I ŻÓŁTOWSKIEGO

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postepowaniu przetargowym nr 11/ZP/2018 na
budowę sieci wodociągowej w ulicach Chłapowskiego, Piaskowej i Żółtowskiego w Kościanie (64-000).
Termin składania ofert upływa 21.12.2018 - 11:00

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Formularz ofertowy - zobacz

4. Oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postepowaniu - zobacz

5. Oswiadczenie - brak podstaw do wykluczenia - zobacz

6. Wykaz wykonanych robót - zobacz

7. Wzór umowy - zobacz

8. Wykaz osób - zobacz

9. Zadanie 1 ul. Chłapowskiego - PB - zobacz

10. Zadanie 1 ul. Chłapowskiego - przedmiar - zobacz

11. Zadanie 1 ul. Chłapowskiego - STWiOR - zobacz

12. Zadanie 2 ul. Piaskowa - PB - zobacz

13. Zadanie 2 ul. Piaskowa - przedmiar - zobacz

14. Zadanie 2 ul. Piaskowa - STWiOR - zobacz

15. Zadanie 3 ul. Żółtowskiego - PB - zobacz

16. Zadanie 3 ul. Żółtowskiego - przedmiar - zobacz

17. Zadanie 3 ul. Żółtowskiego - STWiOR - zobacz

18. SIWZ - zobacz

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAPOWIETRZANIA OTWARTEGO NA STACJI UZDATNIANIA WODY

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postepowaniu przetargowym nr 10/ZP/2018 na
dostawę i montaż systemu napowietrzania otwartego na Stacji Uzdatniania Wody "Łazienki" zlokalizowanej na ul. Szpitalnej
w Kościanie (64-000).
Termin składania ofert upływa 20.12.2018 - 10:00

 

1. Zobowiązanie do obowiązku informacyjnego - zobacz

2. Klauzula informacyjna - zobacz

3. Formularz ofertowy - zobacz

4. Oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postepowaniu - zobacz

5. Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia - zobacz

6. Wykaz wykonanych robót - zobacz

7. Wzór umowy - zobacz

8. Opis przedmiotu zamówienia - zobacz

9. Rys. 1 - stan istniejący - zobacz

10. Rys. 2 - elementy do usunięcia - zobacz

11. Rys. 3 - lokalizacja systemu napowietrzania - zobacz

12. SIWZ - zobacz