ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Organy Spółki

Organ uprawniony do
reprezentacji Spółki:

Jednooosobowy Zarząd

osoba:

Prezes Zarządu - Dawid Borkowski

osoba:

Prokurent - Tomasz Michalski

 Sposób reprezentacji Spółki:

do składania oświadczeń w imieniu Spółki
uprawniony jest jednoosobowy Zarząd

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza

 osoby:

Przewodniczący – Marcin Wydmuch

 

Członek Rady – Bartosz Krajewski

 

Członek Rady – Zofia Łukaszewska

 Wspólnicy i posiadane udziały:

Gmina Miejska Kościan – 100% udziałów

 Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Miejska Kościan – Burmistrz Miasta Kościana

 Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wpis pod numerem KRS: 0000448261

Kapitał zakładowy Spółki:

 9 300 000 zł

 Kompetencje organów Spółki:

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000r.

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr94, poz. 1037 z późn. zm.)