Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Rozmiar tekstu:

Podaj odczyt e-mailem

Z tej strony można wysłać bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta odczyty wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy.

Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk "Wyślij".

Należy wpisać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

 

Formularz wiadomości:

...

Jak prawidłowo odczytać stan wodomierza:

Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego poniżej wodomierza wynosi  01871 m3.