ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Szanowni Państwo!

 

W związku z utrzymującymi się od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i jednoczesnym brakiem opadów zwracamy się do Państwa z prośbą o rozsądne gospodarowanie wodą i w miarę możliwości wykorzystywanie jej do celów inne niż bytowe (np. podlewanie ogrodu) w godzinach wieczornych.

 

Dziękujemy!!!

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. infromują, iż z uwagi na prowadzone prace na sieci kanalizacyjnej w ul. Marcinkowskiego nastąpiło zwężenie jezdni. Przewidywany czas ukończenia prac to godziny popołudniowe.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.informują, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.05.2018 r.(wtorek) w godz. od 09:00 do
11:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana awarią na przyłączu wodociągowym i
obejmująca ul. Zawadzkiego, Armii Krajowej, Orląt Polskich, Wojska Polskiego i Stamma w Kościanie.
 
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

ZAMKNIĘCIE WODY - ul. Młyńska

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 02 maja  2018 r. (środa) w Kościanie  na ul. Młyńskiej (od torów do ul. Łąkowej) nastąpiła przerwa w dostawie wody spowodowana prowadzonymi pracami na przejeździe kolejowym.
Otwarcie wody nastąpi ok godziny 15.00.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 23 kwietnia  2018 r. (poniedziałek) w Kościanie - częściowo na ul. Sierakowskiego i ul. Mickiewicza  nastąpiła przerwa w dostawie wody spowodowana awarią na sieci wodociągowej.

Otwarcie wody nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.