ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o. informują, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2018 r.(środa) od godz. od 08:30 do
odwołania nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana awarią na sieci wodociągowej i
obejmująca ul. Moniuszki i Mostową w Kościanie.
 
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym tj.08.06.2018 r. (piątek)
na ul. Nacławskiej w Kościanie (bloki za Centrum Medycznym) w godz. od 08:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

ZAMKNIĘCIE WODY - UL. PILECKIEGO

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym tj.08.06.2018 r. (piątek)
od  godz. 08:00 do 11:00 w Kościanie na ul. Pileckiego (od ul. Grątkowskiej do torów)
nastąpi przerwa w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. uprzejmie informują,
że dnia 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) kasa oraz biuro będą czynne od godz. 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo!

 

W związku z utrzymującymi się od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i jednoczesnym brakiem opadów zwracamy się do Państwa z prośbą o rozsądne gospodarowanie wodą i w miarę możliwości wykorzystywanie jej do celów inne niż bytowe (np. podlewanie ogrodu) w godzinach wieczornych.

 

Dziękujemy!!!