ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

wielkanoc 2018

 

ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp.z o.o. informują, iż w dniu 19.10 br (piątek) od godz. 8.00-10.00 na ul. Polnej w Kiełczewie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż  w dniu 16.10.18 r. (wtorek) w godz. 9.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Winowicza.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może następić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym 09.10. (wtorek) od godz. 8.00 do odwołania na ul. Topolowej oraz os. Nad Łąkami nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami prowadzonymi na ul. Topolowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (czwartek) w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Szkolnej i do bloków od strony ul. Północnej od godz. 10.30 do czasu usunięcia awarii.

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym  (czwartek 04.10) od godz. 9.00 do 15.00 w Kiełczewie na ul. Polnej nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami związanymi z budową trasy S-5.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.