ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż z uwagi na awarię nastąpiło zamknięcie wody na terenie Kurzej Góry oraz ul. Piaskowej w Kościanie.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą  sytuację przepraszamy!

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że  dzisiaj (środa 25.07.2018 r.) w godz. 14.00-20.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Młyńskiej (odcinek od torów do ronda) oraz na ul. Kurpińskiego.

 

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zainstniałą sytuację przepraszamy.

Szanowni Państwo!

 

W związku z utrzymującymi się od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i jednoczesnym brakiem opadów zwracamy się do Państwa z prośbą o rozsądne gospodarowanie wodą i w miarę możliwości wykorzystywanie jej do celów inne niż bytowe (np. podlewanie ogrodu) w godzinach wieczornych.

 

Dziękujemy!!!

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. infromują, iż z uwagi na prowadzone prace na sieci kanalizacyjnej w ul. Marcinkowskiego nastąpiło zwężenie jezdni. Przewidywany czas ukończenia prac to godziny popołudniowe.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.informują, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.05.2018 r.(wtorek) w godz. od 09:00 do
11:30 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana awarią na przyłączu wodociągowym i
obejmująca ul. Zawadzkiego, Armii Krajowej, Orląt Polskich, Wojska Polskiego i Stamma w Kościanie.
 
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.